Sprawdź wolne terminy

Procedury COVID-19

Procedury bezpieczeństwa Gości stosowane w Hotelu Maximum w trakcie pandemii COVID-19

1. W trosce o zdrowie naszych Gości ograniczyliśmy do 4 ilość osób, które mogą przebywać w recepcji oraz do 10 osób, które mogą przebywać przed wejściem do hotelu.
2. Na recepcji zostały zamontowane szyby z pleksi, dzięki którym Goście nie mają bezpośredniego kontaktu z recepcjonistą.
3. Na terenie hotelu umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, przy wejściu do restauracji oraz przy wyjściu z toalet ogólnodostępnych.
4. W recepcji Goście mają możliwości zakupu maseczek ochronnych.
5. W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym umieszczona jest instrukcja dotycząca mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
6. Hotel monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
7. W hotelu należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
8. Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania Gości przy recepcji.
9. Maksymalna liczba Gości w hotelu nie może przekraczać 80 osób (nie wliczając pracowników).
10. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
11. W hotelu stosuje się bieżące dezynfekowanie, (nie rzadziej niż co godzinę) toalet ogólnodostępnych, wind, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
12. Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu wykonujemy jedynie na życzenie Gościa.
13. Po każdym Gościu każdy pokój jest dokładnie wietrzony i ozonowany. W trakcie sprzątania dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe, sprzęt i łazienka.
14. Nasz personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania jednorazowych maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek.
15. Pościel i ręczniki są prane w temperaturze min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie dostarczane jest do hotelu w reżimie sanitarnym.
16. W hotelu obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych oraz w toaletach ogólnodostępnych.
17. Systematyczne wietrzymy lub ozonujemy wszystkie pomieszczenia hotelu.
18. Śniadania hotelowe serwowane są tylko do pokoju. Obowiązuje zakaz stosowania bufetów.
19. Restauracja a’la carte oraz jest nieczynna do odwołania.
20. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu hotelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
21. Hotel wyznaczył i przygotował pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
22. W każdym pokoju znajdują się informacje na temat potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
23. W hotelu opracowano procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia u Gościa zakażenia COVID-19.
24. W hotelu opracowano procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia COIVD-19
25. Personel hotelu został przeszkolony w związku z nowym regulaminem obowiązującym w wyniku pandemii COVID-19.

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u Gościa Hotelu Maximum

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Zostanie on poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Jeśli gość mieszka w hotelu zostanie czasowo odizolowany w dedykowanym pokoju, dyspozytor medyczny zostanie powiadomiony o podejrzeniu zakażenia. Incydent zostanie zgłoszony do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba. Przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalona zostanie lista pracowników oraz Gości (o ile to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient. Obowiązuje stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Przyjmowania Gości zostanie wstrzymane, stacja sanitarno- epidemiologiczna zostanie powiadomiona, wszyscy pracownicy i Goście będą zobowiązani do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX