Sprawdź wolne terminy

Regulamin Hotelu

Dyrekcja hotelu wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego pobytu naszych Gości.

§1


1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
4. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§2


1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. W tym czasie nie mogą przebywać w pokojach osoby niezameldowane, a osoby korzystające z usług hotelu proszone są o nie zakłócanie spokoju innych Gości.
2. Wychodząc z pokoju prosimy o sprawdzenie czy drzwi i okna są dokładnie zamknięte i pozostawienie klucza do pokoju w Recepcji.

§3


1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: papierów wartościowych, kosztowności, pieniędzy, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu.

§4


1. Mając na uwadze zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w naszym hotelu prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

W pokojach zabrania się:

a) Palenia tytoniu, wyrzucania niedopałków na podłogę i do kosza na śmieci (Hotel zastrzega sobie prawo do nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie zakazu w wysokości 500 PLN).
b) Przechowywania materiałów łatwopalnych, zapalających lub wybuchowych.
c) Używania grzałki, żelazka i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek, zasilaczy i laptopów).
d) Używania sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
e) Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej.
f) Pozostawiania małych dzieci bez opieki.
g) Każdorazowo przed wyjściem z pokoju należy sprawdzić, czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru.

W przypadku zauważenia ognia lub dymu należy:

a) Natychmiast zawiadomić recepcję (tel. 100) lub uruchomić sygnalizację pożarową (przyciski znajdują się przy klatkach schodowych).
b) Powiadomić osoby zagrożone pożarem.
c) Ewakuować się do klatki schodowej zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałkami.
d) W przypadku pożaru zabrania się korzystania z windy osobowej w celach ewakuacyjnych.

§5


1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres.
2. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące.

§6


1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX